Show simple item record

dc.contributor.authorWanner, Sandra
dc.contributor.authorWald, Caroline
dc.date.accessioned2024-05-20T07:06:41Z
dc.date.available2024-05-20T07:06:41Z
dc.date.issued2024-05-20
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/81291
dc.description.abstractBakgrund En ryggmärgsskada påverkar funktionen och förmågan att kunna vara delaktig i dagliga aktiviteter på flera sätt. Personer som drabbats av en ryggmärgsskada har visat sig ha större risk att utveckla psykisk ohälsa än den övriga befolkningen. De som i ett tidigt stadium efter skadan mår sämre psykisk har även en ökad risk att isolera sig och inte vara delaktig i aktiviteter i samhället. Tidigare forskning omfattar kunskap om rehabilitering för att öka funktions och aktivitetsförmågan, men det finns ett behov av kunskap om hur arbetsterapeutiska insatser och åtgärder kan bidra till att främja den psykiska hälsan och meningsfullhet i vardagen vid en ryggmärgsskada. Syfte Syftet med studien är att belysa arbetsterapeutens professionella resonemang vad gäller att främja psykisk hälsa och meningsfullhet i vardagen för patienter med förvärvad ryggmärgsskada. Metod Studien utgick från en kvalitativ metod med induktiv ansats. Sex semistruktuerade intervjuer har genomförts med yrkesverksamma arbetsterpeuter på sjukhus i Sverige. Intervjuerna spelades in, transkriberades ordagrant och analyserades med induktiv kvalitativ innehållsanalys. Resultat Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i nio underkategorier som bildade tre huvudkategorier: Aktivt främja mående, görande och självkänsla och hitta framtidstro. Slutsats Denna studie har bidragit till ökad kunskap kring arbetsterapeuters resonemang gällande hur olika arbetsterapeutiska insatser och åtgärder kan skapa värde och förutsättningar till att främja den psykiska hälsan och meningsfullheten i vardagen för personer med förvärvad ryggmärgsskada. Men även att den terapeutiska relationen möjliggör att lära känna patienten, prata om måendet och förstå vad som är viktigt och meningsfullt för patienten.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectarbetsterapi, ryggmärgsskada, meningsfullhet, psykisk hälsa, hälsofrämjande arbetesv
dc.titleATT FRÄMJA PSYKISK HÄLSA OCH MENINGSFULLHET I VARDAGEN FÖR PERSONER MED RYGGMÄRGSSKADAsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologiswe
dc.contributor.departmentGothenburg University/Institute of Neuroscience and Physiologyen
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record