Now showing items 1-1 of 1

    • Multimedia med J2ME i mobiltelefonen 

      Dyrvold, Fredrik (2003)
      Multimedia i persondatorer är något som har användts ofta i applikationer och presentationer allt sedan dess genombrott runt mitten av 1990 talet. Många av dagens mobiltelefoner har fått förmågan att visa multimedia och ...