Now showing items 1-1 of 1

    • IFS Online - Utvärdering av användargränssnittet kring IFS/Online 

      Jansson, Karin; Andersson, Maud (1998)
      Vi har gjort en utvärdering av IFS/Onlines web-applikation, ett verktyg som används av systemleverantören IFS kunder för att registrera s.k. ärenden. Användarnas och vår spontana reaktion var att IFS/Online är användarvänligt ...