Show simple item record

dc.contributor.authorSherzad, Benafsha
dc.contributor.authorJakobsson, Christian
dc.date.accessioned2024-04-24T06:20:48Z
dc.date.available2024-04-24T06:20:48Z
dc.date.issued2024-04-24
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/80940
dc.descriptionBackground: Nurses in elderly care face challenges in managing chronic wounds among the aging population. The nurse's knowledge of chronic wound care is a crucial aspect of providing care to patients with such wounds. Nurses in municipal healthcare encounter patients with wounds in their homes or in residential care facilities, highlighting the importance of nurses possessing knowledge in wound assessment, diagnosis, treatment, and the wound healing process. Nurses should employ evidence-based methods for wound treatment and stay updated with the latest research. Preventive measures are essential for early intervention to prevent infections and other complications in wounds. Aim: The aim of this thesis was to examine nurses' knowledge in treating chronic wounds in older individuals in home healthcare and residential care. Method: A systematic literature review was conducted following Polit and Beck's 9-step model. Data were collected from 9 scientific articles utilizing both qualitative and quantitative methods. Results: The findings were summarized under three themes: Knowledge about wounds, Barriers and Not just a wound. The six sub-themes included Knowledge and experiences, Competence development and continuing education, Challenges with dressings: cost and competence, Organization and work environment, Holistic view of the patient, and Challenges in wound care. Conclusion: Nurses' competence in wound care needs reinforcement through increased educational efforts. There are areas, such as assessment, diagnosis, and treatment, where nurses feel uncertain, indicating a clear need for improvement. Personal motivation to actively seek knowledge plays a crucial role in effectively managing chronic wounds.sv
dc.description.abstractBakgrund: Sjuksköterskor inom äldrevården står inför utmaningar med svårläkta sår hos den åldrande befolkningen. Kunskap hos sjuksköterskan om svårläkta sår är en viktig del i omvårdnaden av patienter med svårläkta sår. Inom kommunal hälso- och sjukvård sjuksköterskor träffar patienter med sår i hemmet eller på vård och omsorgsboenden och därför är det avgörande att sjuksköterskor har kunskap om bedömning och diagnos av sår samt sårbehandling och sårläkningsprocessen. För att behandla sår på ett effektivt sätt och hålla sig uppdaterad med den senaste forskningen bör sjuksköterskan använda evidensbaserade metoder. Det är viktigt att sjuksköterskan arbetar förbyggande för att tidigt kunna förhindra infektioner och andra komplikationer i såret. Syfte: Syftet med examensarbetet var att undersöka sjuksköterskors kunskaper om att behandla svårläkta sår hos äldre personen i hemsjukvård och vård och omsorgsboende. Metod: En strukturerad litteraturstudie enligt Polit och Becks 9-stegsmodell. Data samlades in från 9 vetenskapliga artiklar med både kvalitativa och kvantitativa metoder. Resultat: Resultatet sammanfattades under tre teman Kunskap om sår, Hinder, Inte bara ett sår. De sex underteman var Kunskap och erfarenheter, Kompetensutveckling och fortbildning, Förbandsutmaningar: kostnad och kompetens, Organisation och arbetsmiljö, Helhetssyn på patienten och Utmaningar i sårbehandling. Slutsats: Sjuksköterskors kompetens inom sårvård bör förstärkas genom ökade utbildningsinsatser. Det finns områden, som bedömning, diagnos och behandling, där sjuksköterskor känner sig osäkra och där behovet av förbättring är tydligt. Den personliga motivationen att aktivt söka kunskap spelar en avgörande roll för att effektivt kunna hantera sår.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectSjuksköterska, Svårläkta sår, Kunskap, Kommunal hälso- och sjukvårdsv
dc.titleSjuksköterskans kunskap om svårläkta sår hos äldre – kommunal hälso och sjukvårdsv
dc.title.alternativeNurse's knowledge on hard to heal wounds in the elderly – Municipal Healthcaresv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record