Show simple item record

dc.contributor.authorHedling, Ida
dc.contributor.authorTahmasebizadeh, Forouzan
dc.date.accessioned2024-04-24T06:01:56Z
dc.date.available2024-04-24T06:01:56Z
dc.date.issued2024-04-24
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/80937
dc.descriptionBackground: Dementia is an incurable disease that develops from mild cognitive impairment to an advanced disease with great need for support. In nursing homes, the nurse has great responsibility for maintaining quality of life and providing good palliative care which, according to national guidelines, must be person-centred. The palliative care of people with dementia has been shown to be of lower quality than the palliative care of people with other diagnoses. Aim: The aim of this study is to illuminate the registered nurse´s experiences in providing end-of-life care for individuals with dementia in nursing homes. Method: A structured literature review was conducted, searching for qualitative and mixed-method studies through databases such as Cinahl, PubMed, and PsycInfo, supplemented by manual searches. Quality assurance was ensured using the SBU’s review template for qualitative studies. Only the qualitative components of the studies were included in the data analysis, conducted through content analysis. Conclusion: The nurse wishes to work person-centered in the palliative care of people with dementia in nursing homes. When person-centred care works well, it is possible to provide good palliative care. The work requires the organization to enable continuity, training and support from colleagues. The goals of care are rarely discussed in advance, which is an obstacle in palliative and person-centered care. Through its responsibility for the palliative care of people with dementia in nursing homes affects the nurse emotionally.sv
dc.description.abstractBakgrund: Demens är en obotlig sjukdom som utvecklas från mild kognitiv funktionsnedsättning till avancerad sjukdom med stora behov av stöd. På vård- och omsorgsboenden har sjuksköterskan stort ansvar för att bibehålla livskvalitet och ge en god palliativ vård som enligt nationella riktlinjer ska vara personcentrerad. Den palliativa vården av personer med demenssjukdom har visat sig ha lägre kvalitet än den palliativa vården av personer med andra diagnoser. Syfte: Att belysa sjuksköterskans upplevelse av att vårda personer med demenssjukdom i livets slutskede på vård- och omsorgsboende. Metod: Strukturerad litteraturöversikt där kvalitativa studier och studier av mixad metod söktes via databaserna Cinahl, PubMed, PsycInfo och genom manuell sökning. Kvaliteten har säkerställds genom SBU:s granskningsmall för kvalitativa studier. Endast kvalitativa delar av studierna ingår i analys av data som genomfördes med innehållsanalys. Resultat: Resultatet påvisar att sjuksköterskor har önskemål om att ge en god palliativ vård genom att främja välbefinnande och delaktighet samt att stödja närstående. Förutsättningar för att lyckas är att känna den boende, ett fungerande teamarbete, kunskap och kompetens och gemensamma mål. Svårigheter att kommunicera med patienten och organisatoriska hinder påverkar vården. Sjuksköterskorna upplever svåra känslor men också empati och tillfredsställelse vid den palliativa vården personer med demenssjukdom på vård- och omsorgsboende. Slutsats: Sjuksköterskan har önskemål om att arbeta personcentrerat i den palliativa vården av personer med demenssjukdom på vård- och omsorgsboende. När den personcentrerade vården fungerar väl finns det möjlighet att ge en god palliativ vård. Arbetet kräver att organisationen möjliggör kontinuitet, utbildning och stöd från kollegor. Målen för vården diskuteras sällan i förväg vilket är ett hinder i den palliativa- och personcentrerade vården. Genom sitt ansvar för den palliativa vården av personer med demenssjukdom på vård- och omsorgsboende påverkas sjuksköterskan känslomässigt. Nyckelord: Demenssjukdom, palliativ vård, vård- och omsorgsboende, sjuksköterskans upplevelser.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectDemenssjukdom, sjuksköterskans upplevelse, vård- och omsorgsboende, palliativ vårdsv
dc.titleSjuksköterskans upplevelse av att vårda personer med demenssjukdom i livets slutskede på vård- och omsorgsboendesv
dc.title.alternativeThe nurse´s experience of caring for people with dementia at the end-of-life in nursing homessv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record