Show simple item record

dc.contributor.authorSverkmo, Therese
dc.contributor.authorWidfeldt, Helen
dc.date.accessioned2024-04-19T08:19:22Z
dc.date.available2024-04-19T08:19:22Z
dc.date.issued2024-04-19
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/80836
dc.description.abstractBakgrund: Arbetsterapeutiska begreppet aktivitetsbalans främjar till god hälsa och välbefinnande. Aktivitetsbalans uppnås genom att arbetsterapeuten motiverar och medvetengör personer om deras aktivitetsmönster och hur det påverkar aktivitetsutförandet. Funktionstillståndet Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) är ett komplext neuropsykiatriskt funktionstillstånd. Ärftligheten är hög med en prevalens på omkring 70–80%. Exekutiva funktioner och metakognitiva förmågor samverkar inte optimalt hos personer med ADHD. Tidigare forskning visar att mest förekommande insatser för vuxna med ADHD är medicinering. Studien efterfrågar och tydliggör att fler arbetsterapeutiska insatser behövs med inriktning mot vuxna med ADHD. Syfte: Syftet var att undersöka upplevelsen av aktivitetsbalans i vardagens hos vuxna personer över 25 år med ADHD- diagnos. Metod: Studiens genomförde som en kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats. Sex semistrukturerade intervjuer utfördes med vuxna som lever med ADHD-diagnos. Datainsamlingen har analyserats utifrån Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys. Resultat: Innehållsanalysen resulterade i tre kategorier och åtta underkategorier. Kategori, Struktur – en hjälp i vardagen, upplever deltagarna skapa ordning och reda, vilket ger kontroll i vardagen. Svårighet i kontinuitet i rutiner skapar obalans mellan aktiviteter. Fördelning av energi mellan aktiviteter och i aktivitetsmönstret, är en svårighet hos deltagarna. Utmaningar att släppa tankar på sysselsättningen, hur motivationen till aktiviteten påverkar samt hur sociala aktiviteter blir påverkade negativt. Återhämtande aktiviteter i vardagen, kopplar deltagarna till meningsfulla aktiviteter. Varandet med barnen är en återhämtning och en stund att befinna sig i nuet. Ev. Slutsats: Resultatet visar att exekutiva funktioner bidrar till både fungerande och icke fungerande aktivitetsmönster och leder till utmaningar för att uppnå en aktivitetsbalans i vardagen. Motivationen till aktiviteter är en bidragande faktor för att kunna bibehålla rutiner samt skapa aktivitetsbalans. Arbetsterapeutiska interventionerna behöver vara personcentrerade. Hög motivation i aktivitet skapar rätt förutsättningarna för att lyckas och för att upprätthålla rutiner. Utbildning och kunskap om eget aktivitetsutförande i görandeprocessen och medvetenhet i prioritering av aktiviteter behövs för vuxna med ADHD.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectVuxna med ADHD, Arbetsterapi, Aktivitetsbalans, Model of Human Occupation, Exekutiva funktionersv
dc.title“DET HANDLAR INTE OM ATT INTE VILJA, UTAN ATT DET INTE GÅR” En kvalitativ studie om vuxna med ADHD och aktivitetsbalans i vardagen.sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologiswe
dc.contributor.departmentGothenburg University/Institute of Neuroscience and Physiologyen
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record