Show simple item record

dc.contributor.authorPavlolotskaia, Maria
dc.date.accessioned2024-04-18T09:06:03Z
dc.date.available2024-04-18T09:06:03Z
dc.date.issued2024-04-18
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/80830
dc.descriptionUppvärmningen på Arktis är den snabbaste på jorden, detta leder till vegetationsförändringar vilka bland annat innefattar en generell framflyttning av blomningen under säsongen. Men konsekvenserna av denna förändring i blomningstid för växternas reproduktion är fortfarande oklara. Dessutom förväntas fenologin av pollinerande insekter också påverkas av uppvärmningen, men exakt vilka följderna blir är okänt. Eftersom många växter är beroende av pollinatörer för frösättning, måste blomningstid och insektsaktivitet vara synkroniserade i tid. Om växter och pollinatörer reagerar på uppvärmningen i olika takt så kan de hamna i fenologisk obalans (mismatch). För att undersöka effekten av förskjutningar i blomningstid på reproduktion valde vi fjällglim, Silene acaulis som modellart. Fjällglimmen blommar tätt efter snösmältningen, vilket leder till en stor variation i blomningstid i ett topografiskt varierat landskap. Vi följde blomningen och uppskattade frösättningen hos 300 individer av fjällglim med varierande blomningstid. Insekter fångades med fällor för att följa insektsaktiviteten över säsongen. Ett kvadratiskt samband beskrev relationen mellan blomningstid och frösättning per blomma, med ett förväntat maximum i mitten av säsongen, den 8:e juli. Blomningstiden tillsammans med insektsaktiviteten förklarade 9.8% av variationen i frösättning per blomma, medan blomningstid ensam förklarade 3.6% av variationen. Däremot förklarades 47% av den totala frösättningen per individ av antalet blommor per individ, vilket i sin tur förklarades av blomningstiden. Tidigblommande individer bildade fler blommor än senblommande. Möjligtvis, gynnades de tidigblommande individerna av att de fick uppleva en längre vegetationsperiod, med tidigare snösmältning; vilket gav dem mer tid att samla energi för blomning och tillväxt. Förskjutningar i blomningstider kan påverka reproduktionen komplext: mitten av säsongen ger bättre pollinationsförhållanden, medan tidigblommande individer har tillgång till mer resurser och därför kan blomma kraftigare.sv
dc.description.abstractThe Arctic is warming faster than any other biome on Earth, leading to changes in vegetation patterns, including the advancement of overall flowering. However, the implications of these changes for plant reproduction are not yet fully understood. Additionally, the phenology of pollinating insects is expected to change as it gets warmer, although exactly how they will change remains uncertain. Given that many plants rely on insects for pollination, ensuring synchronization between their flowering and insect activity is crucial for successful reproduction. There is a risk for phenological mismatch between plants and insects if they differ substantially in their responses to warming. To investigate the impact of shifts in flowering time on reproduction, we selected Silene acaulis as model species. Typically blooming shortly after snowmelt, S. acaulis exhibits diverse flowering times across topographically varied landscapes. We tracked the flowering of around 300 S. acaulis plants with diverse flowering times and assessed their reproductive success. We additionally used pan traps to monitor insect activity and compare insect dynamics with S. acaulis flowering. A unimodal relationship between flowering time and per-flower seed set was observed, with peak per-flower seed set occurring on July 8th. Flowering time, together with insect activity, explained approximately 9.8% of the variation in seed set per flower, with flowering time alone accounting for 3.6% of this variation. However, 47% of the variation in seed set per individual was explained by individual flower count. Interestingly, early-flowering individuals had a higher flower count compared to those flowering later, resulting in higher total seed set in early-flowering individuals. Early-flowering individuals may benefit from longer snow-free periods, allowing greater energy accumulation for reproduction and higher flower counts. Our study highlights the complexity of the relationship between flowering time and reproduction: mid-season offers better pollination, while early season provides more resources for reproduction.sv
dc.language.isoengsv
dc.subjectArctic vegetation, flowering phenology, reproduction, seed set, fruit set, pollinator, phenological mismatchsv
dc.titleFrom bud to fruit: How flowering time and insect activity interact to influence plant reproductionsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokLifeEarthScience
dc.type.uppsokH2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg / Department of Biological and Environmental Scienceseng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskapswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record