Recent Submissions

  • Prekontraktuellt ansvar 

    Magnusson, Therese (2002)
    Uppsatsen handlar om skadeståndsansvaret i en prekontraktuell situation, dvs. innan ett slutligt avtal uppnåtts. Syftet med uppsatsen är att belysa de regler som är tillämpliga på situationen, och de förutsättningar som ...