Now showing items 1-1 of 1

    • Prekontraktuellt ansvar 

      Magnusson, Therese (2002)
      Uppsatsen handlar om skadeståndsansvaret i en prekontraktuell situation, dvs. innan ett slutligt avtal uppnåtts. Syftet med uppsatsen är att belysa de regler som är tillämpliga på situationen, och de förutsättningar som ...