Show simple item record

dc.contributor.authorCederlund, Astrid
dc.contributor.authorEspinoza, Noelle
dc.contributor.authorNIlsson, Erica
dc.date.accessioned2024-03-01T15:17:34Z
dc.date.available2024-03-01T15:17:34Z
dc.date.issued2024-03-01
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/80208
dc.description.abstractAppar och digitala verktyg har tagit en allt större roll i dagens förskolor, och speciellt appen Polyglutt har fått en tydlig plats som ett substitut till traditionell högläsning. Högläsning är en viktig komponent för barns språkliga utveckling, och då Polyglutt nu är en del i detta lärande syftar denna studie till att undersöka appen Polyglutts läsläge, med fokus på att finna möjligheter till språkligt lärande utifrån funktionerna ljud av/på, play/paus, textmedföljning och språk. För att undersöka detta har vi ställt oss två frågor: 1. Vilken typ av språkligt lärande kan de utvalda funktionerna möjliggöra, om något? 2. Hur kan funktioner kombineras för att utöka det identifierade språkliga lärandet i frågeställning 1? Vi har använt oss av variationsteorin för att undersöka möjligt lärande utifrån begreppen relevansstruktur, sätt att se och invarians. Genom en kvalitativ tematisk analys av våra valda funktioner identifierade vi fyra teman: uttal, ordförråd, objektifiering och skriftspråklig medvetenhet. I vårt resultat fann vi att barn kunde få möjlighet till varierat lärande inom dessa teman med hjälp av våra valda funktioner. Funktionerna kan ge barnen nya sätt att upptäcka böcker, genom att se dem på ett nytt sätt och skapa nya relevansstrukturer som främjar språklig utveckling. Genom att lyssna, pausa, utforska olika språk och titta på text blandas variation och invarians med varandra, och skapar en ny värld av utforskande och lärande. Funktionerna i kombination med varandra kunde även påverka lärandet på olika sätt, och skapa en annan typ av variation än endast det en funktion kan bidra med gentemot traditionella böcker.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectPolyglutt, variationsteori, förskola, språkutveckling, digitala verktyg, appsv
dc.titleTryck på playsv
dc.title.alternativeEn tematisk analys av språklig utveckling genom Polyglutts funktionersv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniverty of Gothemburg/Department of education, communication and learningeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärandeswe
dc.contributor.departmentUniverty of Gothemburg/Department of education, communication and learningeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärandeswe
dc.type.degreeStudent essayeng


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record