Show simple item record

dc.contributor.authorJuris, Isaac
dc.date.accessioned2024-02-23T13:51:26Z
dc.date.available2024-02-23T13:51:26Z
dc.date.issued2024-02-23
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/80062
dc.description.abstractI december 2021 överlämnade den så kallade Gårdsförsäljningsutredningen sitt betänkande till statsrådet Lena Hallengren. Utredaren hade fått i uppdrag att, bland annat, utreda möjligheterna för att införa gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker, under förutsättning att Systembolagets monopol säkras. I SOU 2021:95 menar utredaren att detta är möjligt. Utredaren anser att det är EU-rättsligt möjligt att införa gårdsförsäljning i Sverige i enlighet med dennes lagförslag, samt att detta inte skulle riskera att underminera alkoholmonopolets position och exempelvis innebära att Systembolagets detaljhandelsmonopol skulle upphöra att ses som ett monopol i EU-rättslig mening. Betydelsen av att göra en korrekt unionsrättslig bedömning av att införa gårdsförsäljning – och de svårigheter som är förenade med detta – belyses av faktumet att denna fråga redan har varit föremål för utredning vid två tillfällen. Detta är förståeligt, eftersom om man inför gårdsförsäljning av alkoholdrycker med stöd av ett betänkande med en bristfällig unionsrättslig analys, kan det potentiellt ha långtgående konsekvenser för alkoholmonopolets ställning och Sveriges möjligheter att kunna rättfärdiga dess existens inför EU-domstolen. Ytterligare – oberoende av konsekvenserna för alkoholmonopolet – finns det ett värde i att en svensk modell för gårdsförsäljning är förenlig med EU-rätten. Att införa en modell för gårdsförsäljning som sedan blir underkänd av EU-domstolen vore ett misslyckande som man vill undvika. Mot denna bakgrund ämnar jag i denna uppsats att analysera lagförslaget och utredarens unionsrättsliga slutsatser i SOU 2021:95. Analysen utgår från de två unionsrättsliga frågeställningar som utredaren fick i uppdrag att besvara. Nämligen – för det första – huruvida det är EU-rättsligt möjligt att införa gårdsförsäljning av alkoholdrycker och – för det andra – huruvida gårdsförsäljning kan införas utan att den unionsrättsliga bedömningen av Systembolagets detaljhandelsmonopol förändras.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseries2024:26sv
dc.title"Gårdsförsäljning av alkoholdrycker - en unionsrättslig klurighet  En analys av lagförslaget i SOU 2021:95 och utredarens unionsrättsliga slutsatser"sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Laweng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Juridiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record