Show simple item record

dc.contributor.authorRicklund, Malin
dc.date.accessioned2024-02-22T16:17:22Z
dc.date.available2024-02-22T16:17:22Z
dc.date.issued2023-06-08
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/80056
dc.description.abstractSyftet med studien var att undersöka hur slöjdlärare resonerar kring gränslandet mellan pyssel och slöjd. Studien utgick ifrån följande två frågeställningar: Hur uppfattar slöjdlärare att material, verktyg och hantverkstekniker påverkar gränsen för vad som är pyssel respektive slöjd? Vilka andra faktorer finns det som påverkar slöjdlärares uppfattning av gränsen mellan pyssel och slöjd? Studien utgick ifrån de sex läroplaner som fastslagits 1962, 1969, 1980, 1994, 2011 samt 2022. En fenomenografisk ansats utgjorde teoretisk utgångspunkt för analys. Det empiriska materialet utgjordes i huvudsak av semistrukturerade intervjuer med fem legitimerade slöjdlärare. Resultatet visade på en bred variation i slöjdlärares uppfattningar om gränslandet mellan pyssel och slöjd. Analysen resulterade i ett utfallsrum med åtta separata kategorier; material, verktyg, hantverkstekniker, vardagsberedskap, traditioner, funktion, kunskapsbaserat eller lustfyllt arbete och konst. Kunskap och traditioner var mest framträdande vilket diskuteras mer djupgående i resultatdiskussionen. Studien avslutas med förslag på vidare forskning och författarens slutsats är att studien i sin helhet bidrar till att slöjdlärare får möjlighet att reflektera över gränslandet mellan pyssel och slöjd i förhållande till undervisningen.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectSlöjd, pyssel, fenomonografi, hantverkstekniksv
dc.titleTradition, passion eller kreativ gråzon?sv
dc.title.alternativeEn fenomenografisk studie om slöjdlärares syn på gränslandet mellan pyssel och slöjdsv
dc.typeTextsv
dc.setspec.uppsokFineArt
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/HDK­-Valand - Academy of Art and Designeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och designswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record