Show simple item record

dc.contributor.authorKarakas, Sebastian
dc.date.accessioned2024-01-25T12:20:01Z
dc.date.available2024-01-25T12:20:01Z
dc.date.issued2024-01-25
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/79612
dc.description.abstractSyftet med denna uppsats var att undersöka personalens syn på vården inom rättspsykiatrin, med avgränsning till kuratorers och mentalskötares uppfattningar. Empirin byggde på kvalitativ data insamlad från 2 olika sjukhus från 6 personer varav två var kuratorer och 4 mentalskötare. Jag använde mig av en induktiv ansats och tematisk analys. Den teoretiska ramen utgjordes av sociologiska perspektiv och begrepp så som systemteori, empowerment samt Foucaults pastoralmakt. Resultatet gav en inblick i personalens syn på vården där tre perspektiv framträdde: ett hjälpande perspektiv, ett systemperspektiv samt ett maktperspektiv. Överlag uttryckte personalen att de var nöjda med den vård institutionerna gav men framlade också kritik och påtalade specifika brister. Bristerna kunde förstås utifrån maktperspektiv då den hjälp som gavs delvis byggde på tvång samt utgick från expertkunskaper som i sin tur baserades på samhälleliga normer. Rättspsykiatrin som institution inklusive personal och patienter kunde också förstås som ett slutet system där alla delar påverkade varandra.en
dc.language.isosween
dc.subjecträttspsykiatrien
dc.subjecttvångsvården
dc.subjectlagen om rättspsykiatrisk vård (LRV)en
dc.subjecträttspsykiatrisk utredning (RPU)en
dc.subjectpsykiskt störda lagöverträdare (PSL)en
dc.title”Om en aktivitet uppfattas som att man dödar tid så kan man göra det på sitt eget sätt.” - En kvalitativ studie om personalens upplevelse av vården inom rättspsykiatrinen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record