Show simple item record

dc.contributor.authorLopez Karlsson, Ann Louise
dc.contributor.authorJönsson, Ulrika
dc.date.accessioned2023-12-07T12:57:02Z
dc.date.available2023-12-07T12:57:02Z
dc.date.issued2023-12-07
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/79362
dc.description.abstractStudiens syfte är att undersöka hur personalen på fritidshem talar om och förstår begreppet psykisk hälsa i relation till fritidshemmets uppdrag samt hur de arbetar hälsofrämjande. Tidigare forskning ger oss en inblick i hur den psykiska ohälsan har ökat under de senaste åren och att det sjunkit ner i åldrarna. Vidare ger forskningen indikationer på att tidiga insatser hjälper främjandet av den psykiska hälsan. En mängd tidigare forskning har gjorts där mycket fokus ligger i skolmiljön men fritidshemmet lämnas helt utanför. Studien är kvalitativ och utgår från semistrukturerade intervjuer med tio personer som arbetar på olika skolor runt om i Sverige. Ett strategiskt urval användes för att säkerställa en mångsidig grupp informanter med varierande erfarenheter och bakgrunder. Resultatet av studien visar att begreppen psykisk hälsa samt psykisk ohälsa omfattar många tolkningar. Trots att personalen dagligen träffar barn som mår dåligt finns det inga tydliga handlingsplaner för dessa situationer. En bristande dialog kring begreppet skapar osäkerhet och bidrar till att samtalen undviks. Informanterna ger en blandad bild av det hälsofrämjande arbetet på fritidshemmen. Det finns flera olika strategier och metoder som fungerar väl för att jobba med att stärka elevernas välbefinnande men det saknas tydliga riktlinjer. Slutsatsen av studien är att eleverna behöver en hög känsla av sammanhang (KASAM) för att uppnå en god psykisk hälsa. För att kunna möjliggöra det behövs kompetensutbildning, ett gemensamt förhållningssätt, en samsyn kring begreppen, förtydligande i styrdokument samt fortsatt forskning.en
dc.language.isosween
dc.subjectintervjustudie, psykisk hälsa, psykisk ohälsa, hälsofrämjande arbete, fritidshem, salutogent perspektiv, KASAM, känsla av sammanhang, begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet, sociala relationer.en
dc.titleFritidshem som en hälsofrämjande arena.en
dc.title.alternativeEn kvalitativ intervjustudie om fritidspersonals tankar kring psykisk hälsa och ett hälsofrämjande arbete.en
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniverty of Gothemburg/Department of education, communication and learningeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärandeswe
dc.contributor.departmentUniverty of Gothemburg/Department of education, communication and learningeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärandeswe
dc.type.degreeStudent essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record