Tidskriften Missionsförbundet började utges 1883 av P.P. Waldenström, som organ för det 1878 av honom grundade Svenska Missionsförbundet och som en fortsättning av Pietisten, som han hade redigerat från 1867 och fram till utbrytningen från Evangeliska fosterlandsstiftelsen. Den behöll detta namn till 1939, då den följdes av Svensk veckotidning (1940-1992). (källa: Projekt Runeberg)

Recent Submissions