Show simple item record

dc.contributor.authorLind Eriksson, Jonathan
dc.contributor.authorJakobsson, Mattias
dc.date.accessioned2023-11-08T15:19:39Z
dc.date.available2023-11-08T15:19:39Z
dc.date.issued2023-11-08
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/79171
dc.descriptionSub-Saharan Africa is the region of the world with the most widespread poverty. One indication of this is the lack of electricity, with two-thirds of households lacking it. In this part of the world, the dependence on foreign resources for the energy sector is high and foreign investment is central to the development of increased electrification. These resources are important not only to combat the region's poverty, but also to combat climate change and achieve the UN's global sustainability goals. Solar energy is today seen as the energy source with the greatest potential to tackle the regional problems surrounding sub-Saharan Africa, thanks to the natural conditions that exist. Swedish investment actors have also understood this, and some are now participating in the development of solar energy in the region with investments. The purpose of this study is to find out which strategies different Swedish actors use when investing in solar energy, as previous research has reported several challenges in the implementation of these. The purpose is therefore also to find out what challenges some selected Swedish actors have identified in their business practice. To achieve the purpose, the authors use two qualitative research methods, semi-structured interviews with Swedish actors operating in the region and a qualitative document analysis of the same actors' official documents. The results showed that the strategies used in solar energy investments are similar to those identified by previous research. These strategies involve either smaller companies adapting their business models to the Pay-As-You-Go model or NGOs or development organizations raising capital for solar energy projects. The latter has evolved as the demand for more private capital has grown for the solar energy market, involving more private organizations in addition to development organizations and NGOs in the region as a result of a growing population and an increasingly acute climate situation. The challenges and barriers to investment in the region still include a lack of financial frameworks, weak rule of law, lack of knowledge, corruption and more. Although progress and important reforms are being made in some parts of sub-Saharan Africa, new challenges such as conflict, pandemics and famine are emerging.en
dc.description.abstractAfrika söder om Sahara är den region i världen med den största utbredda fattigdomen. En indikation på detta är bristen på elektricitet, där två tredjedelar av hushållen står utan. I den här delen av världen är beroendet av utländska resurser till energisektorn stort och utländska investeringar står centralt i utvecklingen mot ökad elektrifiering. Inte minst är dessa medel viktiga för att bekämpa regionens fattigdom, utan även för att bekämpa klimatförändringarna och nå FN:s globala hållbarhetsmål. Solenergi ses idag som den energikällan med störst potential att tackla de regionala problemen som omger det subsahariska Afrika, tack vare de naturliga förutsättningarna som finns. Detta har även flertalet svenska aktörer förstått och deltar nu i utvecklingen av solenergi i regionen med investeringar. Syftet med den här studien är att ta reda på vilka strategier olika svenska aktörer använder sig av vid solenergiinvesteringar då tidigare forskning redovisat för flertalet utmaningar vid implementerandet av dessa. Syftet är därför också att ta reda på vilka utmaningar några utvalda svenska aktörer identifierat i deras verksamhetsutövning. För att uppnå syftet använder sig uppsatsförfattarna av två kvalitativa forskningsmetoder, semistrukturerade intervjuer med svenska aktörer verksamma i regionen och en kvalitativ dokumentanalys av samma aktörers officiella dokument. Resultatet visade att strategierna som används vid solenergiinvesteringar liknar de identifierade av tidigare forskning. Dessa strategier innebär antingen att mindre företag anpassar sina affärsmodeller enligt Pay-As-You-Go-modellen eller att icke-statliga organisationer eller utvecklingsorganisationer samlar in kapital till solenergiprojekt. Den senare har kommit att utvecklas i takt med att efterfrågan efter mer privatkapital ökat till solenergimarknaden, som involverat fler privata organisationer utöver utvecklingsorganisationer och icke-statliga organisationer i regionen till följd av en växande befolkning och ett allt mer akut klimatläge. De utmaningar som omfattar investeringar till regionen är än idag bestående av bland annat brist på finansiella ramverk, svaga rättsstater, kunskapsbrist och korruption. Även om framsteg och viktiga reformer görs i en del av Afrika söder om Sahara uppstår nya utmaningar som konflikter, pandemier och svältproblematiken
dc.language.isosween
dc.relation.ispartofseriesKandidatuppsats i kulturgeografi 2023:18en
dc.subjectSolenergi, Afrika söder om Sahara, SDG 7, solenergiinvesteringar, klimatförändringar, fattigdom, solcellsparkeren
dc.titleSvensk solenergiutveckling i Afrika. En studie om svenska aktörers investeringar inom solenergi i Afrika söder om Saharaen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg / Department of Economy and Societyeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälleswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record