Show simple item record

dc.contributor.authorGrill, Martin
dc.contributor.authorLarsman, Pernilla
dc.contributor.authorRapp-Ricciardi, Max
dc.contributor.authorRäisänen, Christine
dc.contributor.authorUlfdotter Samuelsson, Amanda
dc.contributor.authorLundström, Johan
dc.contributor.authorJonsson, Berndt
dc.date.accessioned2023-10-02T12:52:57Z
dc.date.available2023-10-02T12:52:57Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/78649
dc.description.abstractSyftet med forskningsprojektet Säker ledare var att undersöka hur byggplatschefer påverkas av, och själva påverkar, säkerhetskulturen i svensk bygg- och anläggningsindustri, samt hur platschefers ledarskap kan utvecklas genom individualiserad träning i beteendebaserat säkerhetsledarskap (ITBS). För projektet utformades en longitudinell enkätstudie med tre mättillfällen. Dessutom utvecklades ett ledarträningsprogram för säkerhetsledarskap, som utvärderades genom en randomiserad kontrollerad studie samt en intervjustudie. I forskningsprojektet deltog 68 platschefer från 30 olika byggföretag med sina projektchefer (n = 58) arbetsledare (n = 101) och yrkesarbetare (n = 123). Resultaten indikerar att platschefer påverkar sina arbetsledares säkerhetsledarskap och sina medarbetares säkerhetsbeteenden. Delstudie ett visar att platschefen är rollmodell för arbetsledares säkerhetsledarskap och att arbetsledare formar sitt säkerhetsledarskap efter det ledarskap som deras platschefer utövar, både när det gäller belönande ledarskap och säkerhetsspecifik återkoppling. Delstudie två visar att platschefers säkerhetsprioritering ökar medarbetares voice-beteenden. Resultaten indikerar också att platschefers säkerhetsledarskap påverkas av arbetsledares säkerhetsledarskap och medarbetares säkerhetsbeteenden. Delstudie ett visar att när arbetsledare använder sig av en hög grad av säkerhetsspecifik återkoppling så ökar deras platschefer denna typ av ledarbeteende. Delstudie två visar att när medarbetare uppvisar en hög grad av regelefterlevnad så ökar deras platschefers aktiva lyssnande. Resultaten indikerar även att ITBS påverkar platschefers ledarskap (delstudie tre och fyra). Ledarträning som innehåller beteendeanalys, målformulering, beteendeträning med beteendespecifik återkoppling, hemuppgifter och vidmakthållandeplan bidrar till att öka platschefers användning av positiv återkoppling och aktivt lyssnande samt ett transformativt och belönande ledarskap.en
dc.language.isosween
dc.titleSäker ledare – ett samverkansprojekt för att förbättra säkerhetsledarskap och säkerhetskultur i bygg- och anläggningsindustrinen
dc.typeTexten
dc.type.svepreporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record