Show simple item record

dc.contributor.authorSlunga, Axel
dc.contributor.authorStaffas, Fredrik
dc.date.accessioned2023-09-25T10:54:41Z
dc.date.available2023-09-25T10:54:41Z
dc.date.issued2023-09-25
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/78607
dc.description.abstractSyfte: Syftet med detta arbete är att med fokus på hållbarhetsrapportering undersöka vilka organisatoriska förändringar sker inom ett stort multinationellt företag (SKF) i respons till en ny reglering. Metod: Kvalitativ metod genom en fallstudie, datainsamling genomfördes genom totalt tre semistrukturerade djupgående intervjuer, med ytterligare information inhämtad genom dokument och annan offentlig information. Resultat: Studien har visat att organisationen har utvecklat sina sätt att samla in och kommunicera hållbarhetsinformation. Vilket kan förklaras genom legitimitetsteorin, institutionell teori samt organisatoriskt lärande. I SKFs fall är direktiven en stark drivkraft för att få till förändring idag, men historiskt har arbetet utvecklats i stor utsträckning utan att direktiv och lagar har krävts. Slutsats: Studien har visat att nya direktiv kan vara ett ändamålsenligt tillvägagångssätt för att skapa förändring. Implikationen är att hårda regulatoriska krav medför att organisationer oavsett reaktiva eller proaktiva uppfyller samma kriterier. Bidrag: Studiens praktiska implikation ligger i dess relevans för beslutsfattare och tillsynsorgan. De kan få insikter från företags implementering av olika ramverk och krav över tid genom att observera hur stora företag modifierar befintliga rutiner och antar strukturella förändringar för att möta nya krav. Förslag till framtida forskning: Granska implementeringen efter 2025 genom att upprepa intervjuer och utvärdera hur implementeringen av hållbarhetsrapporteringen genomfördes för att jämföra organisationens förväntningar med faktiska utfall. En annan möjlig forskningsinriktning är att undersöka företag som inte har lika utvecklad hållbarhetsredovisning och därmed saknar erfarenhet av att anpassa sig till nya direktiv.en
dc.language.isosween
dc.relation.ispartofseriesEnvironmental Management/Uthålligt företagande 22/23:17en
dc.subjectHållbarhetsrapportering, Organisatorisk förändring, CSRDen
dc.titleOrganisatorisk förändring i respons till CSRD - En casestudie av ett globalt industribolagen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record