Now showing items 1-6 of 1

  Avsättningar (1)
  IAS 39 (1)
  IFRS 9 (1)
  Kapitalstyrning (1)
  Kreditförluster (1)
  Resultatplanering (1)