Now showing items 1-1 of 1

    Venture capitalists, Övervakning, Styrelse, Börsintroduktion, Ägarskapsstruktur, Finansiell prestation, Informationasymmetri, Agentkostnader, Paneldataregression. (1)