Now showing items 1-1 of 1

    • Tala är guld? Om flerspråkighet och den tysta perioden 

      Ruttink, Mariska (2010-08-26)
      Uppsatsen undersöker förekomsten av två olika former av tyst period bland flerspråkigt uppväxande barn med nederländska som ett av språken. Vidare undersöks vilka faktorer som skulle kunna bidra till att vissa barn har en ...