Now showing items 1-1 of 1

    • Barns självskattning av komfort efter tonsilloperation 

      Hasselblad Johnsson, Anne; Beiring, Monika (2016-07-01)
      Bakgrund: Tonsilloperationer är idag den vanligaste typen av kirurgi som utförs på barn och ungdomar i Sverige. Det finns olika operationsmetoder av tonsillerna beroende på bakomliggande orsak. Operationen medför ofta ...