Now showing items 1-1 of 1

    • Att undervisa i tidig läs- och skrivinlärning 

      Oksman, Dan; Karlsson, Ann-Sofie (2007)
      Syfte Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur två olika lärare arbetar med läs- och skrivinlärning för elever i årskurs 1. Vi vill se vilka teorier och metoder lärarna väljer att använda i undervisningen. Alla ...