Now showing items 1-1 of 1

    • Ungdomstjänst – Ungdomens perspektiv 

      Smedberg, Joel; Melin, Kim (2009-08-28)
      Denna uppsats behandlar ungdomars upplevelse av påföljden ungdomstjänst. Ungdomstjänst i dess nuvarande utformning trädde i kraft 1:a januari 2007 och riktar sig till främst till ungdomar mellan 15 och 18 år, om särskilda ...