Now showing items 1-1 of 1

    • Vård av depression hos äldre 

      Brandt, Kerstin (2019-11-20)
      Sammanfattning Bakgrund: Depression är en av de vanligaste psykiatriska diagnoserna hos äldre och innebär ett stort lidande för den drabbade. Det är oklart hur stor del av 70-åringar med depression som får adekvat vård och ...