Now showing items 1-2 of 2

  • Datorstödd diagnostik: Tillförlitligheten i jämförelse med människan 

   Bako, Lillia; Ferhady, Niloofar (2020-08-05)
   Lungcancer är den mest fatala cancerformen i Sverige och tidig upptäckt av sjukdomen ökar chansen för överlevnad. Datortomografi har visat vara den bästa modaliteten för att upptäcka nodulära förändringar och metastaser i ...
  • Enamelled steel 

   Postlmayr, Johannes (2021-01-05)
   This exam project is about a material that developed with the rise of the industrial revolution, became almost obsolete in recent decades, and that I now use in the field of applied art, craft, and design. Enamelled steel ...