Now showing items 1-1 of 1

    • SFI-Lärares bedömning av deltagare i C-kurs 

      Hildeberg, Sofia (2007)
      av C-kursen, vad de bedömer och vilka bedömningsmetoder de använder sig av. Bedömningen jämförs med kursplanens mål och betygskriterier. Dessutom reflekterar jag över vilka skillnader i bedömning som finns mellan olika ...