Now showing items 1-1 of 1

    • Bättre måltidsupplevelse för äldre 

      Nazemi, Ayla; Zackaroff, Madeleine (2018-08-16)
      Syfte med denna studie var att kartlägga hur omsorgsmåltiderna tillämpas i Västra Götaland och vilka hinder och möjligheter som kommunerna ser. Undernäring är ett stort problem bland äldre. En enkät skickades ut via mejl ...