Now showing items 1-1 of 1

    • Allmänhetens kunskap om afasi – ett svenskt stickprov 

      Hjertén, Andreas; Zackariasson, Jesper (2015-07-09)
      Syftet med föreliggande studie var att undersöka kunskapsnivån om afasi i ett svenskt stickprov samt att ta reda på om det fanns en relation mellan kännedom om afasi och kön, utbildningsnivå samt ålder. Även kartläggning ...