Now showing items 1-1 of 1

    • Mindfulness som kompletterande behandlingsmetod vid övervikt/fetma 

      Torgare, Elinor; Zachrisson, Matilda (2017-02-13)
      Bakgrund. Övervikt/fetma är ett globalt och nationellt problem med stora efterföljande kostnader för samhället men har också negativa effekter för individen. Följdsjukdomar relaterade till övervikt/fetma är bland annat ...