Now showing items 1-1 of 1

    • Hedgefonder och svensk fondlagstiftning 

      Saalman, Henrik (2006)
      Termen fond kan i det svenska språket användas i ett flertal bemärkelser, men gemene man torde dock i första hand förknippa termen med en typ av investeringsinstrument. Kännetecknande för en fond i denna bemärkelse är att ...