Now showing items 1-1 of 1

    • Familjefokuserad omvårdnad en grund för tillit och välbefinnande 

      Saaek, Anne; Lindström, Katarina E (2008-12-15)
      Familjefokuserad omvårdnad har blivit allt viktigare i omvårdnaden av strokepatienter. Minskade ekonomiska resurser och en allt äldre befolkning som kräver omvårdnad under lång tid är två orsaker till detta. Ytterligare ...