Now showing items 1-1 of 1

    • Att införliva konkret material för att väcka elevers intresse 

      Saadi, Iman (2014)
      Undersökningen syftade till att studera hur användandet av konkreta material i geometriundervisningen i två mellanstadieklasser på en svensk skola påverkar elevernas intresse och förståelse för ämnet. För att avgränsa området ...