Now showing items 1-1 of 1

    • Lärande i VR Återkallning av information från en virtuell miljö 

      S. Karlsson, Jessica; Norre Möller, Leo (2017-09-29)
      Virtual Reality, eller VR, är en emergerande teknologi som erbjuder en kontaktyta för utvecklandet av nya, mer effektiva lärandeverktyg. Även om teknologins framtid ser lovande ut, finns det anledningar till att förvänta ...