Now showing items 1-1 of 1

    • Prestation i en integrerad rapport 

      Naeem, Tahir; Samar, Almarsoomi (2015-03-02)
      Bakgrund: Kraven på redovisad finansiell och icke-finansiell informationen har ökat, vilket har skapat behovet av ett nytt rapporteringsverktyg som tillhandahåller bättre resultat vid redovisning av information. Ramverket ...