Now showing items 1-1 of 1

    • Försäkringskassan och dess styrkort. Före och efter 2005 

      Nadjari, Nazli; Behoozi, Ysaman (2008-01-29)
      Bakgrund: Eftersom utvecklingen ständigt växer var oftast finansiella mått inte längre tillräckliga och företag började söka sig till mer moderna styrmodeller som inkluderar ickefinansiella mått. The Balanced Scorecard ...