Now showing items 1-1 of 1

    • Faderskap - en studie om svenska fäders upplevelser av faderskapet 

      Nadj, Edita; Thuresson, Caroline (2017-01-24)
      Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka hur svenska fäder upplever och utformar sitt faderskap i relation till den svenska kontexten. Närmare bestämt har denna studie undersökt hur faderskapet påverkar ...