Now showing items 1-1 of 1

    • Barns lek och lärande 

      Bachaay, Hana (2011)
      Syftet med denna studie var att fördjupa mina kunskaper kring och undersöka lekens möjligheter för barns lärande i förskolan. Mina frågeställningar i detta arbete var: På vilket sätt bidrar leken till barns lärande i ...