Now showing items 1-1 of 1

    • Lärares inställningar till robotar med empatiska förmågor i klassrummet 

      Kårelind, Linnea; Baban, Zheyar; Silvegren, Christina (2014)
      Studiens syfte har varit att undersöka lärares inställning till användning av en pedagogisk robot med empatiska förmågor i klassrummet. Till undersökningen har en specifik metod valts, ContraVision, vars avsikt är att ta ...