Now showing items 1-1 of 1

    • Separationsrätt - En sakrättslig studie - 

      Hendar, Ofelia; B. Backman, Ewa (2001)
      Separationsrätt aktualiseras i de fall någon gör anspråk på äganderätt till viss egendom. Denna rätt att separera egendom kan ske i flera skilda fall, t ex när gäldenären gått i konkurs eller utmätning sker. För att ...