Now showing items 1-1 of 1

    • Att bygga ett slöjdspråk. Om språk, och språkutveckling i slöjden 

      Aaröe, Jesper; Johansson, Fredrik (2018)
      Under tvåtusentalet har flera internationella kunskapsundersökningar påvisat sjunkande resultat i svenska elevers läs- och skrivförmåga. Resultaten har föranlett att regeringen initierat kompetensutvecklingsarbetet Läslyftet, ...