Show simple item record

dc.contributor.authorHelgesson, Alicia
dc.contributor.authorJakobsson, Susanne
dc.date.accessioned2023-09-07T09:46:51Z
dc.date.available2023-09-07T09:46:51Z
dc.date.issued2023-09-07
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/78488
dc.description.abstractSyftet med studien var att ta reda på vad unga vuxna mellan 20-26 år motiveras av på arbetsmarknaden idag. Arbetsmarknaden är i ständig utveckling och för att lyckas attrahera rätt medarbetare samt fortsätta vara konkurrenskraftiga är det nödvändigt att vara medveten om vad tilltänkta medarbetare efterfrågar. Vår studie utgick från en tidigare studie från 1996 om vad unga vuxna motiverades av då. Tidigare forskning från andra studier har också använts samt självbestämmandeteorin och belöningssystemet för att se om dessa fortfarande är aktuella eller om unga vuxna motiveras av något nytt. Intentionen med studien var även att ta reda på om det existerade skillnader mellan kvinnors och mäns motivation. Studien utfördes som flermetodsforskning och utgick från en kvantitativ metod med enkätfrågor där sista enkätfrågan var utformad kvalitativt. Anledningen bakom detta var att få en bättre helhetsbild och genom att lämna sista frågan öppen gavs möjlighet att få in fler aspekter om vad som är betydelsefullt vid en potentiell anställning. Enkätfrågorna utformades i programmet Qualtrics och därefter fördes datafilen vidare in i programmet SPSS. Vi analyserade datan genom att skapa och reliabilitetstesta index, ta fram medelvärden samt utföra t-tester. Resultaten visade vad dagens unga vuxna motiveras av i fallande ordning: sociala relationer, trygghet, meningsfullhet, utveckling och kompetens, etiska aspekter, förmåner/karriär, autonomi, flexibilitet och sist status. Den kvalitativa frågan bidrog till att få in andra motivationsfaktorer såsom att arbetet ska upplevas lustfyllt, att den fysiska och psykiska arbetsmiljön ska beaktas och att organisationskulturen verkar avgörande för många unga vuxnas motivation. Kvinnorna och männen svarade inte enhetligt och därav existerar det skillnader om vad de olika könen motiveras av. Däremot motiverades unga vuxna från 1996 av liknande faktorer som unga vuxna idag. Slutsatsen blev därmed att de teorier vi tog upp fortfarande är aktuella för att attrahera unga vuxna på arbetsmarknaden. Dock tar dessa teorier inte upp alla aspekter som är betydelsefulla idag, således behöver teorierna moderniseras för att bättre kunna tillämpas på den aktuella arbetsmarknaden.en
dc.language.isosween
dc.subjectArbetsmarknad, motivation, unga vuxnaen
dc.titleUNGA VUXNA PÅ ARBETSMARKNADEN - En kvantitativ studie om vad som motiverar unga vuxna till arbeteen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg / Department of sociology and work scienceeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record