Show simple item record

dc.contributor.authorWiberg, Josefin
dc.date.accessioned2023-08-30T07:44:36Z
dc.date.available2023-08-30T07:44:36Z
dc.date.issued2023-08-30
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/78416
dc.description.abstractSyfte: Uppsatsen undersöker hur partier vill förändra rösträtten utifrån ålder och medborgarskap samt regler för valbarhet. Uppsatsen fokuserar inte på vilket parti eller enskild ledamot som föreslår vad i motionerna då det skulle leda till fördjupning av de politiska ideologierna och partiprogram som inte har med syftet eller ämnet att göra. Avsändare av motionerna görs med partibeteckning i resultatdelen. Teori: Robert Dahls fem kriterier för demokrati används för att analysera argumenten för inkludering och exkludering från rösträtt och valbarhet och därmed den svenska demokratin. Dahl är tydlig med att hans teori om de fem kriterierna är en idealbild och att det finns ingen stat som uppfyller alla kriterierna helt men idealbilden används för att mäta hur demokratisk en stat är. Kriteriet om allomfattande medborgarskap, dvs inkludering, som Dahl presenterar handlar om demos omfattning och hur demos är det som avgör hur de andra kriterierna svarar gentemot grundantagandena. Frågan om demos som är central för denna uppsats då det handlar om vilka som ska inkluderas eller exkluderas från rösträtt dvs demos. Metod: Uppsatsen är en beskrivande idéanalys som undersöker hur de politiska argumenten formuleras. För idéanalysen används Robert Dahls fem kriterier för demokrati som idealtyp. Analysen av motionerna gjordes genom att systematisera innehållet i texterna, en kvalitativ textanalysmetod. Resultat: Motionerna som föreslår förändring av rösträtten i denna uppsats utgår mycket mer från demokratiargument jämfört med historiska argument. Utifrån analyserna av motionerna som gjorts med Robert Dahls fem kriterier för demokrati och de fem grundantagandena som hör till, så är de motioner som vill att göra rösträtt- och valbarhetskriterierna mer inkluderande mer i linje med kriterierna och uppfyller det som krävs för att en stat ska kunna kallas för demokratisk. Motionerna som vill ha mer exkluderande rösträtts- och valbarhetskriterier går emot flera av de fem kriterierna samt några av grundantagandena.en
dc.language.isosween
dc.subjectRösträtten
dc.subjectValbarheten
dc.subjectPolitiska motioneren
dc.subjectDemokratiteorien
dc.titleRÖSTRÄTT OCH VALBARHET - Politiska motioner om inkludering och exkludering i svensk demokrati 1989–2023en
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/School of Public Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Förvaltningshögskolanswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record