Show simple item record

dc.contributor.authorKerio, Rani
dc.date.accessioned2023-08-29T08:42:33Z
dc.date.available2023-08-29T08:42:33Z
dc.date.issued2023-08-29
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/78400
dc.description.abstractSyfte: Syftet med denna studie är att sociologiskt analysera relationen mellan sociala medier och ungdomars identitetsskapande samt ungdomars upplevelser av sociala medier i relation till identitetsskapande. Frågeställningar: - Hur ser relationen ut mellan ungdomars identitet och sociala medier som ett socialt fält? - Hur upplever ungdomar att sociala medier påverkar deras identitetsskapande? Metod och material: För att erhålla ett tydligt resultat har tillvägagångssättet varit genom en kvalitativ metod som innebar semistrukturerade intervjuer med fyra respondenter mellan 17– 19 år gamla, detta för att få en djupare förståelse för ungdomars identitet och framför allt deras upplevelser på sociala medier. Huvudresultat: Resultatet i studien är att ungdomar tenderar att publicera bilder, inlägg och videos i syfte att visa sin identitet och personlighet på ett socialt fält som sociala medier. Sociala medier blir därmed en plats för ungdomar att mötas offentligt och ge varandra respons och reaktioner på det som läggs ut i form av olika funktioner såsom “likes” och “kommentarer”, detta i sin tur gör att ungdomar på olika sociala plattformar blir mer eller mindre beroende av varandra för att upprätthålla sin identitet och ett mänskligt samspel blir huvudsyftet i det sociala fältet sociala medier. Ungdomars upplevelser är att det finns en påverkan på deras identitetsskapande, det framkommer att de har medvetna attityder om att sociala medier kan påverka deras identitetsskapande både positivt och negativt. Ungdomar upplever också att identitet spelar en avgörande roll för deras sociala relationer.en
dc.language.isosween
dc.subjectAttityd, identitet, mänskligt samspel, rollövertagande, socialt fält och sociala medier.en
dc.titleUngdomars identitet och attityder på sociala medieren
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg / Department of sociology and work scienceeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record