Now showing items 1-1 of 1

    • Kvinnohistoria i Sverige 

      Backlund, Berith; Sjödahl Hayman, Anna; KvinnSam/Göteborgs universitetsbibliotek (2011)
      Här beskrivs den svenska kvinnorörelsens historia i fem teman – utbildning, rösträtt, arbete, fred och andra vågens kvinnorörelse. De olika avsnitten har skrivits av forskarna Christina Florin, Josefin Rönnbäck, Ulla ...