Show simple item record

dc.contributor.authorHallberg, Mikael
dc.date.accessioned2023-07-31T12:10:39Z
dc.date.available2023-07-31T12:10:39Z
dc.date.issued2023-07-31
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/77946
dc.description.abstractI denna undersökning tar jag reda på vilka drag och steg som definierar textgenren generaldirektörens förord. Svenska myndigheter inleder vanligen sina årsredovisningar med en text under rubriken generaldirektörens förord. Eftersom förordet inte är tvingande enligt lag har varje myndighet möjlighet att själv utforma innehållet i texten. Undersökningen syftar till att kartlägga och analysera drag och steg som förekommer i dessa förord. Dels identifierar jag hur myndigheterna med olika steg uttrycker olika typer av innehåll, dels sorterar jag stegen i överordnade drag. Resultaten av undersökningen visar att samtliga texter genomför två huvudsakliga drag: legitimera myndigheten och bygga relation. Texternas innehåll kretsar alltså kring yttranden som syftar till att skapa legitimitet för myndighetens arbete och till att bygga och upprätthålla relationer med olika parter. De två dragen görs på olika vis i texterna. Att visa handlingskraft, att tala om framtiden och att sammanfatta året är steg inom draget legitimera myndigheten som finns i samtliga texter. Däremot är stegen att tacka och att uppmärksamma medarbetare och samarbetsparter, i draget bygga relation, inte lika självklara. Sammanfattningsvis visar undersökningen att texttypen generaldirektörens förord inte uppvisar en genremässig likriktning. Det verkar alltså finnas ett stort utrymme för myndigheter och dess generaldirektörer att i förorden själva konstruera bilden av sina verksamheter. Jag har genomfört undersökningen inom ramen för språkkonsultprogrammet. Ur språkkonsultens perspektiv kan undersökningen bidra med kunskaper om de konventioner som omger chefskommunikation i allmänhet och generaldirektörens förord i synnerhet. Undersökningen kan också visa hur man genom att undersöka drag och steg i en text kan problematisera dess innehållsliga urval. På en skrivande arbetsplats kan ett sådant arbete vara mycket värt, genom att det sätter strålkastarljuset på frågor om hur arbetsplatsen vill uppfattas och om vad man vill och bör förmedla till sina läsare.en
dc.language.isosween
dc.subjectförorden
dc.subjectgeneraldirektören
dc.subjectmyndigheten
dc.subjectdragen
dc.subjectstegen
dc.subjectgenreen
dc.subjectspråkkonsulten
dc.titleGeneraldirektörens förord - Drag och steg i förorden till myndigheters årsredovisningaren
dc.typeText
dc.setspec.uppsokHumanitiesTheology
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Swedisheng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för svenska språketswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record