Show simple item record

dc.contributor.authorAnder, Karolina
dc.contributor.authorÅkerman, Olivia
dc.date.accessioned2023-06-26T11:21:54Z
dc.date.available2023-06-26T11:21:54Z
dc.date.issued2023-06-26
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/77359
dc.description.abstractBakgrund: Bristen på sjuksköterskor sträcker sig över hela världen, vilket också speglas i aktuell statistik i Sverige. Detta skapar utmaningar i slutenvården, där en internmedicinsk vårdavdelning nu önskar få bättre förståelse för vilka faktorer som motiverar nyutexaminerade sjuksköterskor till att stanna kvar på sin första arbetsplats inom slutenvården. Patricia Benners teori om sjuksköterskans professionella utveckling låg som teoretiskt ramverk för denna litteraturöversikt, liksom begreppet samverkan i team. Enligt tidigare forskning kan stort ansvar falla på nyutexaminerade sjuksköterskor när arbetsplatser har brist på erfaren personal. Studier har också visat att det är viktigt att möjliggöra intraprofessionellt lärande och att en bra introduktion är väsentlig för nyutexaminerade sjuksköterskor. Syfte: Beskriva faktorer som påverkar nyutexaminerade sjuksköterskor att stanna på sin första arbetsplats inom slutenvården. Metod: En allmän litteraturöversikt av kvalitativ och kvantitativ forskning från Europa, Kanada och USA. Datainsamling utfördes via Scopus, CINAHL och PubMed och resulterade i tio inkluderade artiklar. Artiklarna kvalitetsgranskades och analyserades enligt Fribergs metod. Resultat: Översikten resulterade i tre huvudteman och tio subteman. Dessa visade att individuella, arbetsmiljömässiga och teambundna faktorer samspelade i nyutexaminerade sjuksköterskors motivation att stanna på sin första arbetsplats. Slutsatser: För att behålla nyutexaminerade sjuksköterskor i slutenvården visade litteraturöversiktens resultat att framgångsfaktorer är att arbeta med gruppens inkludering av ny personal samt samarbeten och stöttning inom och mellan yrkeskategorierna. Likaså var ett lyhört ledarskap och professionell utveckling viktiga faktorer för att behålla nyutexaminerade sjuksköterskor.en
dc.language.isosween
dc.subjectArbetsförhållanden, arbetsmiljö, från novis till expert, intentionen att stanna, nyutexaminerad sjuksköterska, personalomsättning, samverkan i team, verksamhetsförankrat examensarbete, vårdavdelningen
dc.titleKAMPEN OM NYUTEXAMINERADE SJUKSKÖTERSKOR En litteraturstudie om faktorer som påverkar viljan att stanna på sin arbetsplats inom slutenvårdenen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record