Show simple item record

dc.contributor.authorJonasson, Johanna
dc.date.accessioned2023-06-14T11:57:51Z
dc.date.available2023-06-14T11:57:51Z
dc.date.issued2023-06-14
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/76856
dc.description.abstractSyfte: Syftet med studien är att med en jämförande ansats undersöka hur chefer respektive medarbetare upplever att det appliceras ett etiskt ledarskap av chefer inom äldreomsorgen, i den valda kommunen. Samt att utröna hur chefer respektive medarbetare anser att etiskt ledarskap främjar verksamheten. Teori: Studien utgår från teorier kring vad etiskt ledarskap innebär och utgår ifrån den vedertagna definitionen framtagen av Brown, Treviño och Harrison (2005). Vidare används teorier kring chefers makt och inflytande. Metod: Studien baseras på en kvantitativ ansats där en enkätundersökning har applicerats. Resultat: Studiens resultat indikerar att det till stor del applicerats ett etiskt ledarskap inom äldreomsorgen i den studerade kommunen. Chefer och medarbetare har en likartad syn kring hur de uppfattar att cheferna innehar ett etiskt ledarskap, cheferna har dock en något mer positiv inställning till att de utgår från etiskt ledarskap. Vidare gick det att dra slutsatsen att etiskt ledarskap har en stor förmåga att främja organisationen i helhet samt medarbetarna.en
dc.language.isosween
dc.subjectEtiskt ledarskapen
dc.subjectOffentlig förvaltningen
dc.subjectMedarbetareen
dc.titleEtiskt ledarskap i offentlig förvaltning - En studie inom äldreomsorgenen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/School of Public Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Förvaltningshögskolanswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record