Show simple item record

dc.contributor.authorOlsson, Emma
dc.date.accessioned2023-06-08T12:56:33Z
dc.date.available2023-06-08T12:56:33Z
dc.date.issued2023-06-08
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/76799
dc.descriptionBeing a newly graduated specialist nurse is a challenge where the supervision should provide a safe transition from basic nurse to specialist nurse and strengthen and develop the professional role. Experienced colleagues and supervisors who provide reassurance and promote learning are of great importance to newly graduated nurse anesthetists. Together with the surgical nurse, the nurse anesthetist is responsible for maintaining a safe perioperative care environment. It is important that staff remain on the unit to teach their skills and share their experience with newly qualified colleagues. It is important to reduce turnover of both newly graduated and experienced staff, as it is resource intensive to supervise newly graduated staff. The aim of this study was to investigate how newly graduated nurse anesthetists experience their introduction and support from colleagues during their first year in the profession. The method used for the study is a qualitative interview study with content analysis. The nine selected interviews were semi-structured to elicit the participants' experiences of introduction and support from colleagues during the first year at work. The interviews took place physically at the hospitals between November 2022 and January 2023. The interviews were audio-recorded, then transcribed and finally coded. Data analysis revealed one major theme, The Journey from Novice to Competent, and four subthemes. The first subtheme, novice, meant that participants felt that they were not prepared to act at the beginning, there was a lot of new things to learn. The second sub-theme structure of supervision, most participants describe that there is potential for improvement in the structure and continuity of supervision, they often had different supervisors who did not know the participant's level of competence. The third sub-theme, Communication and Affirmation, describes how new graduates sometimes experienced a lack of communication in the team. At the end of the year they felt independent, they always had someone to turn to for help and they knew how to plan their working day, which led to the fourth and final sub-theme of independence. This study showed that participants initially experienced stress and a lack of structure in the tutorial. Important factors they experienced in creating a good working environment were good leadership, good teamwork, and good communication. It is costly and resource-intensive to mentor new staff, so it is important to create these factors to keep new graduates in the department and reduce staff turnover.en_US
dc.description.abstractAtt vara nyutexaminerad specialistsjuksköterska är en utmaning där handledningen ska möjlig-göra en trygg övergång från grundutbildad sjuksköterska till specialistsjuksköterska, samt stärka och utveckla den professionella yrkesrollen. Erfarna kollegor och handledare som skapar trygghet och främjar lärande är av stor betydelse för nyutexaminerade anestesisjuksköterskor. Tillsammans med operationssjuksköterskan har anestesisjuksköterskan ansvaret att upprätt-hålla en trygg och säker vårdmiljö perioperativt. Det är viktigt att personalen stannar på avdelningen för att lära ut sin kompetens och dela med sig utav sin erfarenhet till nyutexaminerade kollegor. Det är betydelsefullt att minska personalomsättningen på avdelningen både av nyutexaminerade- och erfarenpersonal då det är resurskrävande att hand-leda nyutexaminerade. Syftet med studien var att undersöka hur nyutexaminerade anestesisjuksköterskor upplever sin introduktion och stöd av kollegor under första året i professionen. Metoden som har använts till studien är en kvalitativ intervjustudie med innehållsanalys. De nio intervjuerna som valdes var semi-strukturerade för att få deltagarnas upplevelse av deras introduktion och stöd av kollegor under första året på arbetsplatsen. Intervjuerna skedde fysiskt på sjukhuset mellan november 2022 och januari 2023. Intervjuerna spelades in, för att sedan transkriberas och slutligen kodades. Dataanalysen resulterade i ett huvudtema Resan från novis till kompetent, samt fyra subteman. Det första subtemat novis innebär att deltagarna upplevde i början att de inte hade någon handlingsberedskap, det var mycket nytt att lära sig. Det andra subtemat struktur på handledningen beskriver flertalet av deltagarna att det finns förbättringspotential på strukturen och kontinuiteten av handledning, de hade ofta olika handledare som inte kände till deltagarens kompetensnivå. Tredje subtemat kommunikation och bekräftelse beskriver att nyutexaminerade stundtals upplevde bristfällig kommunikation i teamet. I slutet av året upplevde de sig självständiga, de hade alltid någon de kunde vända sig till för att få hjälp och de visste hur de skulle planera sin arbetsdag, vilket ledde till det fjärde och sista subtemat självständighet. Den här studien påvisade att första tiden upplevde deltagarna stress, och bristfällig struktur på handledningen. Viktiga faktorer som de upplevde för att skapa en bra arbetsmiljö var gott ledarskap, bra teamarbete och god kommunikation. Det är en stor kostnad och resurskrävande att handleda ny personal, därav är det viktigt att skapa dessa faktorer för att nyutexaminerade ska stanna på avdelningen och därmed minska personalomsättningen.en_US
dc.language.isosween_US
dc.subjectNyutexaminerad anestesisjuksköterskaen_US
dc.subjecthandledningen_US
dc.subjectteamstöden_US
dc.subjectintroduktionen_US
dc.subjectupplevelseren_US
dc.subjecterfarenheten_US
dc.subjectövergången_US
dc.titleNyutexaminerade anestesisjuksköterskors upplevelse av introduktion och stöd – en intervjustudieen_US
dc.title.alternativeRecently graduated anesthetist nurses’ experiences of introduction and support – an interview studyen_US
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record