Show simple item record

dc.contributor.authorPenton, Agnes
dc.date.accessioned2023-06-08T10:46:23Z
dc.date.available2023-06-08T10:46:23Z
dc.date.issued2023-06-08
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/76797
dc.description.abstractPolitiskt intresse är en viktig prediktor för politiskt deltagande, varför det är en vanligt förekommande variabel inom statsvetenskaplig forskning som undersöks främst genom enkätdata. Tidigare forskning har påvisat ett positivt samband mellan bred syn på politik och politiskt intresse, det vill säga att ju fler ämnen människor ser som politiska ju större politiskt intresse rapporterar de. Det är dock mindre utforskat huruvida sambandet är kausalt och hur det fungerar hos just ungdomar, vilket är intressant att studera eftersom ungdomar dels har ett lägre politiskt intresse än vuxna, samt att de tenderar att ha en snäv syn på politik. Utifrån teorin om priming, som handlar om att människors agerande kan påverkas av hur ett fenomen framställs, syftar denna studie till att undersöka hur ungdomars politiska intresse påverkas av hur politik presenteras. Genom data från en experimentenkät bland gymnasieelever undersöks medelvärdesskillnader i politiskt intresse mellan deltagare som fick läsa en bred respektive snäv beskrivning av politik. I motsats till hypoteserna påvisade analysen ett negativt samband mellan en bred priming av politik och politiskt intresse. Dock var sambanden inte statistiskt signifikanta. Resultatet påbjuder mer forskning kring orsakssambandet mellan syn på politik och politiskt intresse eftersom det är viktigt att veta huruvida människors rapporterade politiska intresse faktiskt påverkas av deras syn på politik; ur ett statsvetenskapligt perspektiv eftersom det påverkar validiteten i undersökningar, och ur ett lärarprofessionellt perspektiv eftersom förståelse om vad som påverkar ungdomars politiska intresse kan underlätta skolans demokratiska uppdrag.en_US
dc.language.isosween_US
dc.subjectpolitiskt intresse, syn på politik, ungdomar, experimentstudieen_US
dc.titleNågra kommer undan politiken. Experimentstudie om gymnasieelevers politiska intresse.en_US
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionenswe
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Political Scienceeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record